นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด (22/08/2562)
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเช้า” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง (21/08/2562)
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาเเฟเช้า”
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ (21/08/2562)
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้งบการเงินในการบริหารสินเชื่อ"
    สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด (19/08/2562)
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์

  วันที่ 1 มี.ค. 2553

                   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์  จำกัด  ได้แก่ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุงร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์การเกษตร  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2553  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีเวทีเสวนา  เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรมเคพี แกรนด์  จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก  ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ  นวรัตน์  เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนสหกรณ์จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด จังหวัดระยอง นอกจากนี้  ผู้แทนสหกรณ์ภาคเกษตรจาก 408 แห่ง ที่ร่วมฟังการเสวนา ได้แลกเปลี่ยนทัศนะการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างภาคสหกรณ์ด้วยกัน พร้อมกับความคาดหวังจากช่องทาง B to B ที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก
         สำหรับในวันที่ 2 มีนาคม 2553  ได้จัดเวทีเจรจาธุรกิจ 408 สหกรณ์ภาคการเกษตรพลิกฟื้นธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย 76 จังหวัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสหกรณ์ที่ร่วมงานได้จัดแสดงและนำเสนอสินค้า พร้อมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างกันโดยตรง  ซึ่งนอกจากธุรกิจผลไม้แล้ว  ยังมีสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ที่มีความต้องการซื้อขายกันในเวทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล  ให้การต้อนรับ   และนายอนันต์   ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th