นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สายตรง อตส.

นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ 
 
นางปนัดดา ทองเหลือง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 

สาระน่ารู้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอนที่ 10
 •  ดูทั้งหมด
  I SISAKET
 • วีดีทัศน์ผลงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 •  ดูทั้งหมด
  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2559 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559
   
  ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ (19/01/2561)
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางสาววิภาวัลย์ พรมลาย กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยมีนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
    ตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (18/01/2561)
  เมื่อวันที่ วันที่ 18 มกราคม 2561 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทุกภัย ปี 2560 อำเภอขุขันธ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน สำนักงาเกษตรอำเภอขุนหาญ และสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561
    จัดอบรมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 (17/01/2561)
  วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ โดยนางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน์ อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 ณ ศพก. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
    โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 (16/01/2561)
  วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมี อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 ณ ศพก.อำเภอน้ำเกลี้ยงและศพก. อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  อ่านทั้งหมด..     

  เอกสารการประชุม

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาสรับสมัคร

  Hot Issue
   HOT ISSUE กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ข่าวท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
   ข่าวท้องถิ่น

  สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ

  Service


  ข่าวเปิดสอบงานราชการ

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  งานสอบบัญชีสหกรณ์มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2460 หลังจากสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว 1 ปี โดยกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จากนั้น ก็มีการยกฐานะและเปลี่ยนแปลงสังกัดของหน่วยงานเรื่อยมาจนกระทั่ง วันที่ 12 มีนาคม 2495 จึงยกฐานะเป็น “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” สังกัดกระทรวงการสหกรณ์ ต่อมา ในปี 2506 เปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และในปี 2515 จึงโอนมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน

   ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ แต่เดิมผู้สอบบัญชีจะรวมกันอยู่เฉพาะในส่วนกลางเมื่อนายทะเบียน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีก็จะเดินทางไปตรวจบัญชีสหกรณ์ในความรับผิดชอบของตนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ซึ่งปกติ จะกระทำได้เพียง 1 – 2 ครั้ง เท่านั้น จนกระทั่งในปี 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เริ่มกระจายงานตรวจสอบบัญชีไปสู่ภูมิภาค โดยจัดตั้ง “ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ” ประจำจังหวัดต่าง ๆ ขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีให้มีความสะดวก และสามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

  ในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำอยู่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคทั้งสิ้น 10 สำนักงาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มี “ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ” รับผิดชอบโดยเฉพาะ

  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพิจารณาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งเป็นจุดปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2525 โดยมีที่ทำการเป็นอาคารเช่า 2 ชั้น เลขที่ 019/1-2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และในเดือนกันยายน 2526 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารไม้ 2 ชั้น เลขที่ 2 -3 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นประกอบกับสถานที่คับแคบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดสรรงบประมาณในปี 2536 ให้ก่อสร้างที่ทำการถาวรเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 อยู่ในความควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี)

   

  กลับหน้าหลัก >>>   


   เข้าสู่ระบบ
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
  cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th