วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 27 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน834คน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรองรับนโยบายรัฐบาล ด้วยการสร้างพลังทางธุรกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักการสหกรณ์ และให้ก้าวไปสู่การเป็นสหกรณ์การเกษตรยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th