วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรียลลิตี้เกษตร "My Little Farm"

วันที่ 6 มี.ค. 2553

                     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 เข้าร่วมแข่งขันเรียลลิตี้เกษตร "My Little Farm" ปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร   ผลการแข่งขันได้โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ได้อันดับที่ 1  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ได้อันดับที่ 3 ระดับภูมิภาคที่ 4   ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผุดเรียลลิตี้เกษตร "My Little Farm" ปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร  ดึงเด็กระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศอบรมและแข่งขันทำเกษตรพอเพียงบนพื้นที่จริง  ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท เพื่อเสริมสร้างเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ  รายการนี้เป็นรายการที่จะทำให้เยาวชนได้เข้าถึงเกษตรมากขึ้น  รู้จักการเลือกพืชผัก  สินค้าเกษตร  ได้รับความรู้ในเรื่องการทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องแบบครบวงจร  ทั้งด้านการคิดต้นทุน  การบริหารงาน  การควบคุมรายจ่าย  การประเมินผล รวมถึงความรู้ด้านเกษตรกรรมที่ถูกต้อง  สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต และสามารถสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้รายการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร เป็นรายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งใบสมัครและนำเสนอโครงการที่จัดทำมาต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2553 โดยในรอบแรกจะคัดเลือกให้เหลือ 1 โรงเรียนต่อ 1 จังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดเข้ามาเสนอโครงการที่ทีมออกแบบมา เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2553 เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินและประกาศผู้ได้เข้ารอบสู่การปฏิบัติการจริงในฟาร์มจำนวน 10 ทีม ในวันที่ 14 มีนาคม ถึง 8 พฤษภาคม รวม 56 วัน การปฏิบัติงานของทุกทีมจะถูกถ่ายทอดทุกขั้นตอน ออกอากาศทุกวันทาง Farm Channel  และทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th