วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB) ระดับภาค

วันที่ 9 มี.ค. 2553

                  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD  HUB) ระดับภาค  ร่วมกับ  นายชาตรี  ดิเรกศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2553    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ  ทั้งนี้  ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทยอีกด้วย       สำหรับศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD  HUB) ระดับภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางและระดับภาค  ทั้งนี้  สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  กาฬสินธุ์  และศรีสะเกษ  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป  สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และทันต่อเหตุการณ์ 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th