วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบริจาคสิ่งของโดยผ่านสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 23 ต.ค. 2553

            สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ   ร่วมบริจาคสิ่งของโดยผ่านสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษเป็นตัวแทนไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้

๑.      สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด  น้ำดื่ม                           จำนวน    ๑๐๐  โหล

๒.    สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด  ข้าวสาร                   จำนวน      ๕๐  กิโลกรัม

๓.     สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด  ข้าวสาร                   จำนวน    ๒๐๐  กิโลกรัม

๔.     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด ข้าวสาร จำนวน ๑๐๙  กิโลกรัม

๕.     สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด      เงินสด                        จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท

โดยนายบุญจันทร์   แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำสิ่งของมอบให้ผู้ประสบภัยชุมชนโพนเมือง  ตำบลหมื่นไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัด นครราชสีมา  และที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th