วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ นำข้าราชการทุกสังกัดปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 3 ธ.ค. 2553

           เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2553 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี  อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยมีข้าราชการทหารตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์การกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี  เวลา 08.00 น. เมื่อประธานเดินทางมาถึง ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติพร้อมกันจากนั้น นายวินัย  สิทธิมณฑล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จบแล้วร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีสำหรับคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังแผ่นดิน  ความว่า
            ข้าพระพุทธเจ้า ................ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี   มีความซื่อสัตย์สุจริต  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน  สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน  และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่น ในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นประจำทุกปี ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th