วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะฯ เพื่อตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีบุคคลเป้าหมายร่วมงานจำนวน 3,240 คน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการ ศพก.คณะกรรมการเกษตรกรรุ่นใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมีการแสดงผลงานความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ Fair Trade และผลงานวิชาการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th