วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "       วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 4 โดยมีนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบนโยบายที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์