วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หน้าหลัก >> เอกสาร Download การประชุมภายในสำนักงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสาร Download การประชุมภายในสำนักงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

เอกสาร Download การประชุมภายในสำนักงาน
ประชุม web Conference ในหัวข้อ "การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (17 มี.ค. 2563)
ประชุม video conference ผู้บริหารครั้งที่ 5/2559 (29 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
การวิเคราะห์การวางแผนปี 2559 และกรอบปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2560 (1 ก.พ. 2559)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
รายงานการประชุมประจำเดือนภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ (19 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1]
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th